เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม 2561

06 ส.ค. 2561 0 113

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561

02 ก.ค. 2561 0 118

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษกาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษกาคม 2561

06 มิ.ย. 2561 0 111

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561

08 พ.ค. 2561 0 110

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561 ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561

09 เม.ย. 2561 0 112

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561 ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมกาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมกาพันธ์ 2561

07 มี.ค. 2561 0 106

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561

07 ก.พ. 2561 0 99

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561 ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2560

08 ม.ค. 2561 0 105

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

06 ธ.ค. 2560 0 96

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560

07 พ.ย. 2560 0 108

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเด

^