ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังซอยบ้านจูปอ หมู่ที่ 3 บ้านควนลาแม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^