รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายดอเลาะ ลาเต๊ะ โทร.0862973639

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ

รายละเอียดการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่45/4 ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์0862973639

อีเมลabt.naket@gmail.com

^