รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายแวว ดวงแก้ว โทร.093758919

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ

รายละเอียดการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ที่อยู่5 ม.1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์093758919

อีเมลabt.naket@gmail.com

^