รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายรอแม ขามิ โทร.0899751375

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ

รายละเอียดการศึกษา ม.ศ. 5

ที่อยู่54 ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์0899751375

อีเมลabt.naket@gmail.com

^