เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายมาหะมะสอดี มะเด็ง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ

รายละเอียดการศึกษา ปริญญาตรี อุตสาหกรรมก่อสร้าง ม.ราช

ที่อยู่ที่อยู่ 98 ม.7 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์089-4650242

อีเมล์abt.naket@gmail.com

^