เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนด้านสุขภาพ

แผนสุขภาพ
-----------------------------
-คัดกรองความดัน เบาหวาน-
-คัดกรองต้อกระจก-
-ตรวจสุขภาพฟันผู้สูงอายุ-
-ให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ-
-ให้ความรู้โรคกระดูก แก่ผู้สูงอายุ-
-ให้ความรู้โภชนาการ-
-คัดกรองภาวะซึมเศร้า-
-บริการตรวจวัดสายตา-
-ให้ความรู้รักษาสุขภาพในช่องปาก-
-บริการตรวจสุขภาพ-
-ให้ความรู้การกำจัดแหล่งเพาะพันธุิ์ลูกน้ำยุงลาย-
-รณรงค์โรคมือท้าวปาก-
-รณรงค์รู้ทันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ-

 
*****************************

Related

^