เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลอบต.

การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)
การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

04 เม.ย. 2562 0 701

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) ............................................................ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกา

การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)
การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)

07 ม.ค. 2562 0 428

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) ............................................................ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

04 ต.ค. 2561 0 535

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ............................................................ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)
การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)

03 ก.ค. 2561 0 642

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ............................................................ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่

การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

05 เม.ย. 2561 0 601

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ............................................................ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด

การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)
การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

03 ม.ค. 2561 0 360

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายเงินงบประมาณ)รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560) ............................................................ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

1
^