แบบฟอร์มต่างๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ช่องทางสำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ช่องทางสำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

04 ม.ค. 2564 0 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ช่องทางสำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1
^