เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลอบต.

ประกาศ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

04 มี.ค. 2563 0 109

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ---------------------------------- ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ได้จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ให้เกิดการขัดแ

1
^